پنج شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
۰۷:۵۵:۵۴
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

فرش کاشان

فیلم؛ بازدید فرماندار ویژه کاشان از نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی تهران  

۱۵ شهریور ۱۴۰۱

فرش ایرانی جلوه‌ای پرشکوه از هنر دست ایرانیانیان است که از دیرباز تار و پود جانشان با هنر گره خورده؛ این کالا از دیرباز معروف و مورد استفاده بوده و سند آن نیز گزنفون تاریخ‌نگار یونانی در کتاب سیرت کوروش، در بین سال‌های ۴۳۰ تا ۳۴۵ پیش از میلاد می‌نویسد: ایرانیان برای این‌که بسترشان نرم […]

۲۱ خرداد ۱۴۰۱