جمعه ۴ فروردین ۱۴۰۲
۱۵:۰۲:۰۲
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

فرزندآوری

مهدی زاهدی افزود: حسب منویات و اوامر رهبر معظم انقلاب، نیاز است کلیه مردم به ویژه زوج های جوان ،وجوانان در آستانه ازدواج احساس کنند رویکرد حاکمیت و کلیه دستگاه های شهرستان، تعامل و تسهیل در امور مربوط به تشکیل و تحکیم بنیاد خانواده و فرزندآوری است که این مسئله فقط با دلسوزی و هم افزایی تحقق خواهد یافت.

۱۵ آذر ۱۴۰۱