پنج شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
۰۷:۰۹:۲۱
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

غیاث آباد

اعضای شورای اسلامی روستای غیاث آباد با دکتر زارعی فرماندار ویژه کاشان دیدار و گفتگو کرد. در این نشست، برخی مشکلات و مباحث روستای غیاث آباد در منطقه مشهد اردهال مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت. یکشنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۲  

۸ آبان ۱۴۰۲