جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
۱۵:۴۹:۰۶
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

غدیر خم

  #گزارش_ویدیویی  فیلم | اجتماع ۱۰۰ هزار نفری مردم کاشان در روز عیدغدیر خم      

۱۷ تیر ۱۴۰۲