پنج شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
۰۸:۲۲:۲۵
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

عیدسعیدغدیرخم

 بازدید مهدی زاهدی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه کاشان از محل برگزاری ایستگاه‌های صلواتی منطقه فین به مناسبت فرارسیدن عیدسعیدغدیرخم  

۱۸ تیر ۱۴۰۲

دیدار دکتر زارعی فرماندار ویژه کاشان و معاون سیاسی فرمانداری با آیت اله مصطفوی به مناسبت فرارسیدن عیدسعیدغدیرخم

۱۸ تیر ۱۴۰۲