پنج شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
۰۸:۰۴:۲۴
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

عمرانی

بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه کاشان به همراه جمعی از مسئولین از مراحل ساخت پروژه طرح ملی مسکن

۱۲ تیر ۱۴۰۲

جلسه کمیته کار کارشناسی کمیسیون ماده ۵ شهرستان کاشان

۳۱ خرداد ۱۴۰۲