جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
۱۵:۰۹:۲۸
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

عزاداران حسینی کاشان

حضور معاون استاندار اصفهان در جمع عزاداران حسینی کاشان

۹ مرداد ۱۴۰۲