جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
۱۵:۴۰:۰۲
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

طرح اقدام ملی مسکن

برگزاری جلسه شورای مسکن شهرستان در محل پروژه طرح اقدام ملی مسکن به ریاست دکتر زارعی فرماندار ویژه شهرستان کاشان و با حضور اعضای این شورا از جمله اهداف برگزاری این جلسه در محل پروژه، بررسی میدانی مشکلات و نیازهای این مجموعه و همچنین تسهیل و تسریع در فرآیند تکمیل و حل مباحث مرتبط با […]

۱۲ تیر ۱۴۰۲