یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۸:۵۴:۵۶
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

صرفه‌جویی

فرماندار ویژه کاشان: سند حکم‌رانی آب در شهرستان تدوین شود به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه کاشان؛ محمدشریف زارعی در دومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان گفت: در برخی مباحث، بومی‌سازی قوانین و مقررات مورد نیاز است چراکه در برخی مواقع یک نسخه واحد برای کل کشور جوابگو نیست و موجب نارضایتی مردم […]

۲۷ تیر ۱۴۰۲