یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
۱۲:۵۸:۰۴
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

صدره و سره فره

حضور معاون استاندار اصفهان در جمع عزاداران حسینی کاشان

۹ مرداد ۱۴۰۲