چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲
۰۱:۵۱:۳۶
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

شیشه فروش

گزارش تصویری   جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان کاشان به ریاست دکتر محمدشریف زارعی فرماندار ویژه شهرستان کاشان و با حضور منصور شیشه فروش مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان  

۲۴ اسفند ۱۴۰۱