شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲
۲۰:۳۸:۰۹
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

شیرکده

گزارش تصویری  بازدید استاندار اصفهان از شرکت لبنی و کشاورزی شیرکده کاشان|افتتاح مجموعه تولیدی کشاورزی پاکتین  

۱۴ آبان ۱۴۰۱