پنج شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
۰۷:۵۸:۲۲
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

شورای مسکن

شانزدهمین جلسه شورای مسکن شهرستان به ریاست دکتر زارعی فرماندار ویژه شهرستان کاشان در این جلسه از شورای مسکن پیگیری مصوبات جلسه قبل همچنین برنامه های آتی در حوزه مسکن مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت.  موضوعاتی نظیر تسریع در اجرای پروژه، ابلاغ مصوبه افزایش وام ۵۵۰ میلیونی به بانک ها و کاهش سود آن […]

۲۳ مرداد ۱۴۰۲

برگزاری جلسه شورای مسکن شهرستان در محل پروژه طرح اقدام ملی مسکن به ریاست دکتر زارعی فرماندار ویژه شهرستان کاشان و با حضور اعضای این شورا از جمله اهداف برگزاری این جلسه در محل پروژه، بررسی میدانی مشکلات و نیازهای این مجموعه و همچنین تسهیل و تسریع در فرآیند تکمیل و حل مباحث مرتبط با […]

۱۲ تیر ۱۴۰۲

یازدهمین جلسه شورای مسکن شهرستان به ریاست هادی اکبری معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه کاشان و با حضور اعضای این شورا در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد. در این جلسه مقرر شد بنیاد مسکن نقشه های سایت ساختمانی، تعداد واحدها، طبقات، ظرفیت ساختمان، متراژ زمین ها را به منظور برآورد هزینه ساخت پروژه نهضت […]

۲۲ فروردین ۱۴۰۲