چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
۱۴:۴۰:۴۸
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

شورای سیاست گذاری

فیلم| جلسه شورای سیاست گذاری کنگره ملی سرداران و ۱۸۰۰ شهید شهرستان کاشان    

۱۳ تیر ۱۴۰۲