جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
۱۶:۰۸:۳۷
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

شورای حفاظت از منابع اب

#گزارش_تصویری    اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان در سال ۱۴۰۲ به ریاست دکتر زارعی فرماندار ویژه شهرستان کاشان   چهار شنبه ۲۰ اردیبهشت    

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲