چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
۱۴:۲۹:۳۷
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

شورای حفاظت از منابع آب

دومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان به ریاست دکتر زارعی فرماندار ویژه کاشان و با حضور اعضای این شورا در سالن مدیریت بحران فرمانداری    

۲۷ تیر ۱۴۰۲