شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲
۲۱:۳۱:۵۴
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

شهر ملی نساجی

همزمان با افتتاح دبیر خانه شهر ملی نساجی سنتی، در حکمی از طرف معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی “محمد شریف زارعی” فرماندار کاشان به مدت دو سال به عنوان دبیر شهر کاشان، شهر ملی نساحی سنتی منصوب شد. در حکم مریم جلال دهکردی معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث […]

۷ اسفند ۱۴۰۱