یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
۱۲:۰۱:۱۳
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

شرکت کامل پتروتک شیمی

بازدید فرماندار از شرکت کامل پتروتک شیمی دکتر زارعی فرماندار ویژه شهرستان کاشان به همراه معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری و روسای ادارات صمت، محیط زیست و شرکت شهرک های صنعتی در راستای مانع زدایی از شرکت های تولیدی از مجموعه شرکت کامل پتروتک شیمی بازدید نمود. از جمله مشکلات این مجموعه، پروانه تولید […]

۱۵ مرداد ۱۴۰۲