چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
۱۶:۳۹:۰۴
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

شرکت حریر بافت دلنشین پرشین تهران

بازدید دکتر آقاعلیخانی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور و دکتر زارعی فرماندار ویژه شهرستان کاشان از شرکت حریر بافت دلنشین پرشین تهران

۲۵ خرداد ۱۴۰۲