یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
۱۳:۱۹:۵۸
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

سی زان

بازدید فرماندار از شرکت پردازش کویر سی زان دکتر زارعی فرماندار ویژه شهرستان کاشان به همراه معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری و رئیس ادارات صمت به منظور مانع زدایی و حمایت از واحدهای تولیدی دانش بنیان از شرکت های تولیدی از مجموعه شرکت پردازش کویر سی زان تولید کننده ماشین های هوشمند بازدید نمود. […]

۱۵ مرداد ۱۴۰۲