چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
۱۷:۲۵:۲۹
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

سهام عدالت

 روش ثبت‌نام برای دریافت سهام کودکان سهام دولتی برای متولدین ۱۴۰۱ 🔹وزیر اقتصاد: والدینی که کودکان آن‌ها در سال ۱۴۰۱ متولد شده‌ برای ثبت‌نام سهام ۱.۵ میلیون تومانی به https://my.gov.ir مراجعه کنند.  

۶ اردیبهشت ۱۴۰۲