یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۸:۲۶:۵۲
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

سرکاربران

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی فرمانداری ویژه کاشان؛ طبق اعلام وزارت کشور انتخابات نیمه الکترونیک در شهرستان کاشان با ۲۱۵ شعبه اخذ رای برگزار خواهد شد. با توجه به نیمه الکترونیکی بودن انتخابات، کمیته فناوری اطلاعات نقش بسیار مهمی در برگزاری دقیق و سالم این انتخابات دارد. بدین منظور اولین جلسه سرکاربران رایانه […]

۱۱ بهمن ۱۴۰۲