چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
۱۳:۴۷:۰۰
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

ستاداربعین

برگزاری اولین جلسه ستاد اربعین حسینی شهرستان به ریاست دکتر زارعی فرماندار ویژه کاشان و با حضور معاونین فرمانداری، روسای دستگاه‌های اجرایی و مسئولین موکب‌ها در سالن جلسات فرمانداری

۲۷ تیر ۱۴۰۲