یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲
۰۱:۲۴:۰۰
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

سامد

ارتباط تلفنی مردمی با مدیریت امور شعب بانک تجارت استان جناب آقای حسینی 🔺از طریق سامانه تلفنی سامد(۱۱۱) 🗓 زمان: سه شنبه ۳ بهمن ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۱ الی ۱۲ 🔹سامانه ارتباط مردم با دولت (سامد) به نشانی ۱۱۱٫ir و با هدف پاسخگویی مستقیم دستگاه ها و سازمان های کشور از طریق سامانه الکترونیکی […]

۱ بهمن ۱۴۰۲

ارتباط تلفنی مردمی با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان جناب آقای لاهیجان زاده از طریق سامانه تلفنی سامد(۱۱۱)  زمان : سه شنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ سامانه ارتباط مردم با دولت (سامد) به نشانی ۱۱۱٫ir و با هدف پاسخگویی مستقیم دستگاه ها و سازمان های کشور از طریق سامانه الکترونیکی […]

۱۶ مرداد ۱۴۰۲

ارتباط تلفنی مردمی با فرماندار ویژه شهرستان کاشان جناب آقای زارعی از طریق سامانه تلفنی سامد(۱۱۱)  زمان: چهارشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۹ الی ۱۰ سامانه ارتباط مردم با دولت (سامد) به نشانی ۱۱۱٫ir و با هدف پاسخگویی مستقیم دستگاه ها و سازمان های کشور از طریق سامانه الکترونیکی و تلفنی، این امکان […]

۲۸ تیر ۱۴۰۲

ارتباط تلفنی مردمی با مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان جناب آقای فخاری 🔺از طریق سامانه تلفنی سامد(۱۱۱) 🗓 زمان : سه شنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۹ الی ۱۰ 🔹سامانه ارتباط مردم با دولت (سامد) به نشانی ۱۱۱٫ir و با هدف پاسخگویی مستقیم دستگاه ها و سازمان های کشور از طریق سامانه […]

۲۷ تیر ۱۴۰۲

ارتباط تلفنی مردمی با مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان جناب آقای کمیلی از طریق سامانه تلفنی سامد(۱۱۱)  زمان: سه شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ سامانه ارتباط مردم با دولت (سامد) به نشانی ۱۱۱٫ir و با هدف پاسخگویی مستقیم دستگاه ها و سازمان های کشور از طریق سامانه الکترونیکی و […]

۱۳ تیر ۱۴۰۲

ارتباط تلفنی مردمی با مدیرکل آموزش و پرورش استان جناب آقای ابراهیمی از طریق سامانه تلفنی سامد(۱۱۱)  زمان: چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۹ الی ۱۰ سامانه ارتباط مردم با دولت (سامد) به نشانی ۱۱۱٫ir و با هدف پاسخگویی مستقیم دستگاه ها و سازمان های کشور از طریق سامانه الکترونیکی و تلفنی، این […]

۹ خرداد ۱۴۰۲

ارتباط تلفنی مردمی با مدیرکل امور مالیاتی استان جناب آقای مزیکی 🔺از طریق سامانه تلفنی سامد(۱۱۱) 🗓 زمان: چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۹ الی ۱۰ 🔹سامانه ارتباط مردم با دولت (سامد) به نشانی ۱۱۱٫ir و با هدف پاسخگویی مستقیم دستگاه ها و سازمان های کشور از طریق سامانه الکترونیکی و تلفنی، این […]

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

ارتباط تلفنی مردمی با استاندار محترم اصفهان جناب آقای دکتر سیدرضا مرتضوی 🔺از طریق سامانه تلفنی سامد(۱۱۱) 🗓 زمان: چهارشنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲ 🔹سامانه ارتباط مردم با دولت (سامد) به نشانی ۱۱۱٫ir و با هدف پاسخگویی مستقیم دستگاه ها و سازمان های کشور از طریق سامانه الکترونیکی و تلفنی، […]

۲۳ اسفند ۱۴۰۱

پاسخگویی فرماندار ویژه شهرستان کاشان به تماس های مردمی در مرکز سامد ۱۱۱ استانداری اصفهان ۲۱ اسفند  ۱۴۰۱  

۲۲ اسفند ۱۴۰۱

ارتباط تلفنی مردمی با دکتر محمدشریف زارعی فرماندار ویژه شهرستان کاشان 🔸از طریق سامانه تلفنی سامد ۱۱۱ 🗓 زمان: یکشنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰ 🔸در این راستا مردم شریف شهرستان کاشان می‌توانند با شماره گیری تلفن ۱۱۱ ضمن ارتباط مستقیم با فرماندار ویژه کاشان درخواست ها و مشکلات خود را […]

۲۰ اسفند ۱۴۰۱