جمعه ۴ فروردین ۱۴۰۲
۱۳:۴۱:۱۲
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

ساعات کاری

به منظور مدیریت و صرفه جویی در مصرف گاز و برق، تمامی ادارات، دستگاه های اجرایی و بانک ها در روز یکشنبه ۲۵ دی ماه از ساعت ۹ صبح آغاز بکار خواهند نمود و فعالیت مراکز آموزشی نیز مجازی خواهد بود.

۲۵ دی ۱۴۰۱