چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
۱۳:۴۵:۴۵
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

سادات

دیدار دکتر زارعی فرماندار ویژه کاشان و معاون سیاسی فرمانداری با آیت اله مصطفوی به مناسبت فرارسیدن عیدسعیدغدیرخم

۱۸ تیر ۱۴۰۲