چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲
۰۴:۰۲:۰۹
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

زکات کاشان

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی فرمانداری ویژه کاشان؛ جلسه شورای زکات شهرستان به ریاست دکتر محمدشریف زارعی سرپرست فرمانداری ویژه کاشان و با حضور اعضای این شورا  به منظور برنامه ریزی و ساماندهی جمع آوری زکات فطره در فرمانداری برگزار شد. خبر تکمیلی ارسال می شود.  

۲۷ فروردین ۱۴۰۱