پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲
۰۷:۴۱:۲۳
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

زکات فطره 1401

سرپرست فرمانداری ویژه کاشان از پرداخت یک میلیارد و ۳۰۴ میلیون و ۵۳۱ هزار تومانی زکات کاشانی‌ها در سال گذشته خبر داد. محمد شریف زراعی در نشست شورای زکات شهرستان در فرمانداری گفت: زکات کاشان از محل پرداخت فطریه و کفارات در سال گذشته بوده است. او می‌گوید: کاشان شهر پیشگام و الگو برای سایر […]

۲۷ فروردین ۱۴۰۱