یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲
۰۲:۴۰:۱۲
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

زنان

محمد‌شریف زارعی در این نشست با تبریک هفته گرامیداشت مقام زن و تقدیر از خدمات ارزنده بانوان در فضای جامعه، افزود: بانوان نیمی از جامعه کشور را تشکیل می‌دهند و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جامعه بر عهده بانوان است.

۱ بهمن ۱۴۰۱