جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
۱۵:۵۳:۳۶
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

رویداد بزرگ فرهنگی مذهبی کاشان

فیلم | بازدید دکتر زارعی فرماندار ویژه کاشان به همراه معاون سیاسی فرمانداری از محل برگزاری رویداد بزرگ فرهنگی مذهبی کاشان در بلوار نماز و ایستگاه های صلواتی در روز عید غدیر خم

۱۸ تیر ۱۴۰۲

بازدید دکتر زارعی فرماندار ویژه کاشان و معاون سیاسی فرمانداری از محل برگزاری رویداد بزرگ فرهنگی مذهبی کاشان (خیابان غدیر) در بلوار نماز

۱۸ تیر ۱۴۰۲