چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
۱۶:۴۷:۲۶
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

رونمایی

قرعه کشی برگزیدگان مسابقه ملی کتابخوانی از فرات تا مدینه با حضور دکتر زارعی فرماندار ویژه شهرستان کاشان

۲۸ خرداد ۱۴۰۲