شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲
۰۲:۴۹:۲۶
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

روز ملی فرش

فرش ایرانی جلوه‌ای پرشکوه از هنر دست ایرانیانیان است که از دیرباز تار و پود جانشان با هنر گره خورده؛ این کالا از دیرباز معروف و مورد استفاده بوده و سند آن نیز گزنفون تاریخ‌نگار یونانی در کتاب سیرت کوروش، در بین سال‌های ۴۳۰ تا ۳۴۵ پیش از میلاد می‌نویسد: ایرانیان برای این‌که بسترشان نرم […]

۲۱ خرداد ۱۴۰۱