چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲
۰۳:۱۰:۴۸
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

روز شهرداری ها و دهیاری ها

      محمدشریف زارعی به مناسبت روز” شهرداری ها و دهیاری ها” طی پیامی بیان داشت: مهمترین ابراز توسعه شهری و روستایی در تمامی نقاط شهرستان، مردم داری و فراهم آوردن زیرساخت های لازم با هدف جلب حداکثری مشارکت شهروندان برای ساختن آینده شهر و روستاست و می بایست شهرداران و دهیاران با شناخت […]

۱۴ تیر ۱۴۰۱