جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
۱۶:۰۷:۵۵
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

روز جهانی کار و کارگر

پیام فرماندار ویژه کاشان به مناسبت روز جهانی کار و کارگر     باسمه تعالی   کارگران نقش بی بدیلی در چرخه تولید کشور دارند که رونق و خودکفایی صنایع در گرو نیروی انسانی تلاشگری است که شبانه روز در حال فعالیت برای به حرکت درآوردن این امر مهم است. منطقه کاشان از گذشته تا […]

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲