یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
۱۱:۳۴:۱۸
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

روز ارتباطات

گزارش تصویری   به مناسبت هفته ارتباطات و روابط عمومی، مدیر و کارکنان اداره مخابرات شهرستان با فرماندار ویژه کاشان دیدار و گفتگو نمودند    پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه  ۱۴۰۲  

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲