چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲
۰۲:۴۴:۲۲
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

رفع موانع تولید کاشان

    به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه کاشان؛ به منظور بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات شرکت های صنعتی، دکتر محمدشریف زارعی سرپرست فرمانداری ویژه کاشان به همراه معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری و برخی از مدیران دستگاه های اجرایی از شرکت الکترومدار سیلک در شهرک فتح المبین به صورت میدانی بازدید […]

۶ اردیبهشت ۱۴۰۱