جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
۱۵:۰۳:۴۷
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

رتبه برتر

  امور بانوان و خانواده فرمانداری ویژه شهرستان کاشان در رشته بوم نویسی شهرستان‌های استان اصفهان که در راستای تدوین بوم جمعیتی شهرستان کاشان و در قالب یکی از بخش‌های نخستین رویداد جایزه استانی جوانی جمعیت اصفهان انجام شد، حائز رتبه برتر گردید. جایزه این بخش توسط مسئولان استانی به نرگس قربانیان مسئول امور بانوان […]

۲۳ خرداد ۱۴۰۲