پنج شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
۰۹:۰۴:۴۴
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

دیدارهای هفتگی و چهره به چهره

  علی اکبر مرتضایی قهرودی، فرماندار ویژه شهرستان کاشان طبق روال روزهای دوشنبه در فرمانداری و دستگاه های اجرایی شهرستان کاشان موسوم به دوشنبه های مردمی، صبح روزدوشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰ بطور مستقیم و چهره به چهره با تنی چند از اهالی شریف شهرستان کاشان دیدار و گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه […]

۲۹ آذر ۱۴۰۰