چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
۱۷:۲۳:۴۱
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

دیدارمردمی

برنامه دیدار چهره به چهره مردم با فرماندار شهرستان

۲۹ خرداد ۱۴۰۲