شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲
۰۴:۲۲:۲۶
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

دکتر محمدشریف زارعی

بازدید از شرکت تولیدی تاب ریسان کاشان

۳ مرداد ۱۴۰۲

برگزاری جلسه کارگروه اشتغال شهرستان به ریاست دکتر محمدشریف زارعی فرماندار ویژه شهرستان کاشان و با حضور میثم مداحی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان ارائه گزارش پرداخت تسهیلات جزء ۲ بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ توسط بانکهای عامل، ارائه گزارش پرداخت کلیه تسهیلات پرداختی دستگاههای اجرایی شهرستان توسط دبیرخانه […]

۲۱ تیر ۱۴۰۲