چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
۱۶:۲۰:۲۱
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

دکتر زارعی

سومین جلسه کارگروه انتخابات شهرستان کاشان همزمان با جلسه ستاد انتخابات استان اصفهان به صورت وبیناری و با حضور دکتر زارعی فرماندار ویژه کاشان و مسئولین کمیته های انتخابات در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد  

۲۵ تیر ۱۴۰۲