یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
۱۲:۱۱:۱۱
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

دکترمحمدشریف زارعی

دیدار چهره به چهره ۱۲ نفر از شهروندان کاشانی با فرماندار

۳ مرداد ۱۴۰۲

دیدار مردمی با فرماندارویژه کاشان

۳ مرداد ۱۴۰۲