یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
۱۲:۲۴:۵۹
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

دولتی

هفته ملی مهارت وکارآفرینی و ترویج آموزش فنی و حرفه‌ای گرامی باد

۹ مرداد ۱۴۰۲