چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
۱۲:۵۱:۳۷
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

دهیار

۶ مرکز درمانی ترک اعتیاد در این شهرستان فعالیت می کند فرماندار ویژه کاشان با بیان اینکه در حال حاضر ۶ مرکز درمانی ترک اعتیاد و کاهش آسیب های مواد مخدر در این شهرستان فعالیت می کند، گفت: ۱۵۰ نفر بیمار در این تعداد مرکز بستری و تحت مراقبت می باشند. محمدشریف زارعی پیش از […]

۱۳ تیر ۱۴۰۲