چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
۱۵:۴۱:۳۴
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

خیابان غدیر

بازدید دکتر زارعی فرماندار ویژه کاشان و معاون سیاسی فرمانداری از محل برگزاری رویداد بزرگ فرهنگی مذهبی کاشان (خیابان غدیر) در بلوار نماز

۱۸ تیر ۱۴۰۲