یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲
۱۶:۳۹:۴۱
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

حمایت از خانواده

تقدیر فرماندار از کارکنان و پرسنل فرمانداری بر اساس ماده ۲۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت   «ماده۲۰ قانون جوانی جمعیت ـ کلیه دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «مکلفند» در روز ملی جمعیت، کارکنانی که در یک سال گذشته، ازدواج کرده […]

۷ خرداد ۱۴۰۲

مهدی زاهدی افزود: حسب منویات و اوامر رهبر معظم انقلاب، نیاز است کلیه مردم به ویژه زوج های جوان ،وجوانان در آستانه ازدواج احساس کنند رویکرد حاکمیت و کلیه دستگاه های شهرستان، تعامل و تسهیل در امور مربوط به تشکیل و تحکیم بنیاد خانواده و فرزندآوری است که این مسئله فقط با دلسوزی و هم افزایی تحقق خواهد یافت.

۱۵ آذر ۱۴۰۱