جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
۱۵:۵۷:۵۵
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

حضرت سلطانعلی بن امام محمد باقر(ع)

حضور دکتر زارعی فرماندار ویژه شهرستان کاشان در آستان مقدس حضرت سلطانعلی بن امام محمد باقر(ع) جهت پیگیری مشکلات از جمله طرح جامع منطقه مشهد اردهال

۲۴ تیر ۱۴۰۲