جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
۱۴:۰۷:۴۳
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

حسینیه ارشاد کاشان

حضور معاون استاندار اصفهان در جمع عزاداران حسینی کاشان

۹ مرداد ۱۴۰۲