پنج شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
۰۸:۲۳:۱۰
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

حادثه تروریستی

  باسمه تعالی   ◾️سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، قوت قلبی برای مسلمانان و عامل وحشتی برای مستکبران بود تا جایی که تا دیروز از نام و یاد حاج قاسم و امروز حتی زائرانش هم هراس دارند. ◾️اوج حقارت آمریکا، اسرائیل و عوامل دست نشانده آنها را در کشتار مردم بی‌گناه و بی دفاع به […]

۱۶ دی ۱۴۰۲