پنج شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
۰۷:۵۱:۴۸
فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

جوشقان

اعضای شورای اسلامی شهر جوشقان قالی با دکتر زارعی فرماندار ویژه کاشان در روز یکشنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۲ دیدار و گفتگو کردند. در این نشست، مسائل و مشکلات شهر جوشقان قالی مورد بررسی و احصاء قرار گرفت.      

۸ آبان ۱۴۰۲